Trainingstijden jeugd

Vanwege de lockdownmaatregelen van 15 december mocht er vanaf dat moment niet meer worden getraind in de zaal. Buiten mocht voor jeugd tot 18 jaar nog wel worden getraind in teamverband.

Met de tweede besmettingsgolf en de gesloten basisscholen op het netvlies is door de club afwachtend gereageerd op deze mogelijkheid. Nu de besmettingscijfers teruglopen en de overheid ook de basisscholen weer opent is het tijd geworden om de jeugdtrainingen volgens onderstaand schema te hervatten:

Meiden / jongens D1

  • Zaterdags EVEN weken  13:00   (13-2 / 27-2 / enz)
  • Voor de zaterdagen ONEVEN weken, zoeken we nog 1 extra persoon. Graag aanmelden bij Jurgen.

Meiden C2 /  Jongens C1

  • Dinsdags 16:00-17:30 (later naarmate het langer licht wordt)
  • Zaterdags EVEN weken 13:00  (13-2 / 27-2 / enz)

Meiden B1 / C1

  • Zondag 10:30-12:00
  • Als het langer licht wordt ook in de avond

Deze trainingen zijn op en voor het beachveld. De sporthal en dus ook de kleedlokalen blijven dicht. Het advies is om bij koud weer voldoende warme sportkleding aan te doen, bij voorkeur in laagjes. Buiten trainen we op normale sportschoenen. Kom niet eerder dan 10 minuten voorafgaand aan de trainingen naar het sportveld en ga na afloop meteen naar huis om te douchen.

Heb je corona gerelateerde klachten dan blijf je thuis totdat je bent getest en is vastgesteld dat je niet besmet bent. Afmeldingen volgens de gebruikelijke wijze bij je trainer. Hier kun je ook terecht voor verdere vragen.

Heel veel plezier namens de jeugdcommissie.