Lidmaatschap

Aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van het inschrijfformulier. Voor minderjarige leden dient het formulier ondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger. De schriftelijke aan- of afmelding dient altijd te worden geadresseerd aan het bestuur via ledenadministratie(@)hvwanroij.nl Een mondelinge afmelding is onvoldoende. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging  worden toegelaten, worden aangemeld bij de het Nederlands Handbal Verbond met uitzondering van recreanten. Leden zijn verplicht onverwijld het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres, telefoonnummer of email adres. 

Het contributie- c.q. verenigingsjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei van enig jaar. Opzegging dient met inachtneming van 1 maand opzegtermijn te zijn geschiedt voor 1 mei van enig jaar. 

Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris namens het bestuur genomen. De secretaris kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten. Van de toelating wordt mededeling gedaan in het cluborgaan. Binnen 14 dagen na deze bekendmaking kan ieder stemgerechtigd lid, onder opgaaf van redenen, bij het bestuur bezwaar maken tegen de toelating. Mocht dit leiden tot een afwijzing door het bestuur, dan wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager, onder vermelding van de beroepsprocedure. Indien het niet-toegelaten lid dit verzoekt, zal de afwijzende beslissing aan de algemene ledenvergadering (ALV) worden voorgelegd.

Eén gedachte over & ldquo; Lidmaatschap & rdquo;

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.