Bestuur

      TAKEN EN BEVOEGDHEDEN:

 • Inspirerend, richtinggevend, toezichthoudend en dienend aan de belangen van haar leden.
 • Commissies aansturen en verder ontwikkelen in lijn met het meerjarenbeleidsplan in een cultuur van respect, openheid en vertrouwen.
 • Zorgen voor eenheid in beleid, uitvoering en communicatie.
 • Zorgen voor transparante taken en verantwoordelijkheden.
 • Ontplooien en veilig stellen van voldoende financiële middelen.
 • Bewaken van de continuïteit van de vereniging op basis van voldoende ledenaanwas en doorstroming

SAMENSTELLING:

 • vacature, Voorzitter                                
 • Gerold van den Hoogen, Secretaris                                
 • Daphne van Pijnappels, Penningmeester                      
 • Koen Robben
 • Jurgen Pijnappels
 • Marieke Rongen
 • Anouk Gerrits

 email bestuur