Contributie

De contributie wordt jaarlijks in de Algemene Leden Vergadering (ALV) vastgesteld en in de daaropvolgende maand geïnd. De contributie wordt d.m.v. automatische incasso geïncasseerd. Indien de contributie niet automatisch kan worden geïncasseerd, volgt een schriftelijke oproep tot betaling. Indien 30 dagen na deze oproep de contributie niet is overgemaakt, zal een aanmaning volgen waarop de contributie is verhoogd met een boete van 10%. De statuten voorzien in de verdere gevolgen bij wanbetaling. Er wordt een korting van € 10,- verrekend op de contributie voor leden van 17 jaar en ouder die op de jaarlijkse ALV aanwezig zijn geweest of zich correct hebben afgemeld voor deze ALV. 

Leeftijd   & categorie Vastgesteld door het NHV

contributie

5 – 6 Kabouters

39,-

7 – 8 F jeugd (mini’s)

61,-

9 – 10 E jeugd

83,-

11 – 12 D jeugd

105,-

13 – 14 C jeugd

127,-

15 – 16 B jeugd

149,-

17 – 18 A jeugd

171,-

Vanaf 19 Senioren

193,-

Min. 30 Recreanten

128,-

Belangstellenden mogen 3 keer gratis mee trainen. Indien iemand zich tijdens het verenigingsjaar aanmeldt, bedraagt de contributie een gedeelte naar rato van het verenigingsjaar. Dit zal minimaal €35,- zijn in verband met de af te sluiten verzekering, bondscontributie en administratieve kosten. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar wordt opgezegd blijft de contributie over het hele verenigingsjaar verschuldigd. In bijzondere gevallen mag het bestuur besluiten dat alleen de afdracht aan het NHV betaald dient te worden.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.