Wij handballen waar het kan en stoppen waar het moet

Beste Handbalvrienden,

In maart moesten we abrupt onze competities beëindigen wegens COVID-19/Corona. Er volgde een onzekere periode, waarin er veel van jullie is gevraagd. Ik kijk met trots naar de veerkracht, creativiteit en positiviteit waarmee de handbalsport zich heeft onderscheiden. We zijn niet bij de pakken neer gaan zitten, maar aan de slag gegaan. Met de Handbalzomer zijn we weer het land in gegaan toen het mocht; hiermee zijn 10.000 kinderen bereikt in handbalclinics. En in september zijn alle handbalcompetities weer van start gegaan. Een prachtig moment.

Helaas is het een feit dat op dit moment het Coronavirus weer sterk om zich heen grijpt, ook in de handbalwereld.

Ik begrijp dat deze situatie het uiterste vraagt van jullie vrijwilligers en van jullie vereniging. Samen staan wij voor de uitdaging om het Coronavirus klein te houden en te kunnen blijven handballen. Dit vergt veel van alle betrokkenen binnen de sportwereld.

Op dit moment blijven wij onze mooie sport beoefenen, zolang dat mogelijk is binnen de richtlijnen van het RIVM. Samen met NOC*NSF en collega-sportbonden onderstrepen wij het belang van samen sporten. Dit wordt ook vanuit de overheid gedragen. Sport draagt bij aan onze fysieke en mentale gezondheid. Waar veel van onze dagelijkse bezigheden wegvallen, kunnen we op dit moment gelukkig nog wel blijven sporten.

Ja, er valt ongeveer 10% van de competitiewedstrijden uit. Maar belangrijker is de 90% van de wedstrijden die wél door kunnen gaan binnen de geldende maatregelen. Deze mogelijkheid is er, omdat er bewust wordt omgegaan met de huidige maatregelen binnen jullie verenigingen en daarbuiten. Wij handballen waar het kan en stoppen waar het moet. Dank voor al het werk wat jullie hiervoor elke week doen!

Het NHV zoekt naar creatieve oplossingen om belangrijke onderwerpen te bespreken, al is het in een andere vorm. Afgelopen weekend (3 oktober) stond de Algemene Leden Vergadering van het NHV gepland, deze is wegens de nieuwe maatregelen niet doorgegaan. Omdat er geen uitzicht is op het plannen van een fysieke ALV gaat het NHV deze vergadering, voor het eerst in de geschiedenis, online plaats laten vinden. Dit zal zijn op 26 oktober. Wij hopen op dat moment met jullie in gesprek te kunnen gaan en onze blik samen op de toekomst te kunnen richten.

Ik besef heel goed dat de huidige situatie veel vraagt van alle handballers. Samen zullen wij een manier blijven vinden om met de huidige situatie om te gaan en te blijven handballen waar het kan!

Wens een ieder een najaar in goede gezondheid en pas goed op elkaar!

Hartelijke groet, Tjark de Lange
Voorzitter