Wedstrijden en normaal spelcontact mag weer voor alle leeftijden

De Rijksoverheid geeft hier antwoord op veelgestelde vragen over het coronavirus en sport.

Samengevat voor onze handbalsport betekend dit:

 • Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan.
  Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben.
 • Voor alle sporten blijven de extra RIVM-maatregelen op het gebied van hygiëne en ventilatie nog van kracht. De basisregels zijn:
  – Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
  – Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
  – Probeer drukte te vermijden.
  – Was vaak je handen.
 • Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.
 • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.
 • Per 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen  weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn.
  Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. In beginsel mogen er buiten maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn. En binnen maximaal 100 personen.
 • Het virus wordt niet via zweet doorgegeven. Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht.
 • De kans dat je besmet raakt door contact met bijvoorbeeld een handbal is heel klein, maar niet uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel af buiten het lichaam. Desinfecteer sportmaterialen en was regelmatig uw handen. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel.
 • Evenementen waarvoor een vergunning nodig is of die de organisatoren vooraf moeten melden, zijn in ieder geval tot 1 september verboden.
 • De kantine mag vanaf 1 juli weer open, zo lang de maatregelen en protocollen die voor de horeca gelden ook worden toegepast.

Het Protocol verantwoord sporten is met de grootste zorg samengesteld in een bijzondere korte periode. De opstellers zijn NOC*NSF (sportbonden) en Vereniging Sport en Gemeenten. De inhoud van het protocol is bovendien afgestemd met het ministerie van VWS én het RIVM. Voor een goed en veilig verloop van de georganiseerde sportactiviteiten adviseren wij om het protocol te volgen. Gemeenten kunnen naar eigen inzicht en afhankelijk van de lokale situatie eigen bepalingen toevoegen en andere of aanvullende  afspraken maken.