VoHaCo schenkt weer deel van haar opbrengsten aan HVW

Stichting VoHaCo is ontstaan in 1986. De naam VoHaCo bestaat uit de afkortingen van Voetbal Handbal Combinatie. Jaren geleden werd tussen kerst en Nieuwjaar een mix van diverse sporten gespeeld en werd er met gemixte teams sportief gestreden om de eer en om elkaar als vereniging beter te leren kennen. Uiteindelijk is hier de basis gelegd voor Stichting VoHaCo. Vele jaren later werd het allemaal wat gestructureerder en werd er een bestuur met leden geformeerd.

Stichting VoHaCo telt momenteel 10 leden. Maandelijks wordt er op maandagavond vergaderd ter voorbereidingen en organisatie van de 3 evenementen die wij jaarlijks organiseren, te weten; Waanzinnig Wanroij, Wanroij Weet Ut en het Tafelvoetbaltoernooi. Bij elk evenement worden wij geholpen door vele vrijwilligers uit Wanroij, voornamelijk leden van de handbal- en voetbalvereniging.

De doelstelling van de Stichting VoHaCo is het organiseren van evenementen voor de Wanroijse gemeenschap. Doel daarbij is de saamhorigheid en leefbaarheid te optimaliseren. Een gedeelte van de opbrengst van deze evenementen wordt geschonken aan de jeugdafdelingen van de voetbal- en handbalvereniging.

Voorzitter Mark Bouwmans wist onlangs te melden dat 2017 weer een succesvol jaar is geweest en gaf aan dat er weer een mooi bedrag zal worden overgemaakt.

Dit zal weer worden besteed aan het scholentoernooi. Daarnaast zal een deel worden besteed aan trainingsmaterialen en jeugdkaderopleiding. Dit om de kwaliteit te behouden en te verhogen om zodoende voor nog meer spelplezier bij de jeugdleden te zorgen. Daarbij zullen ook trainingsprogramma’s van de verschillende jeugdteams beter op elkaar aansluiten wat een constructieve opbouw binnen de jeugdteams verbeterd.

Naast alle bovenstaande handbal gerelateerde doelstellingen zal ook een deel worden besteed aan het jaarlijkse jeugdkamp waarin saamhorigheid en teamgeest centraal staan. Ieder teamlid wordt zich er meer en meer van bewust de ander nodig te hebben om resultaten te bereiken. Een hecht verbonden en gemotiveerd team presteert immers veel beter. Onderlinge waardering, vertrouwen en respect zijn belangrijke voorwaarden binnen een team. Iets wat ook buiten de handbalsport van pas zal komen.

Namens alle HVW leden en de jeugdleden in het bijzonder bedanken we Stichting VoHaCo voor deze gulle gift. We dragen jullie een warm hart toe en wensen jullie veel succes met de organisatie van de verschillende activiteiten.