Toekomst in beeld tijdens online bijeenkomsten NHV

Op 7, 8 en 10 juni heeft het NHV drie online bijeenkomsten georganiseerd, als voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering (ALV), die op 24 juni plaatsvindt. Deze bijeenkomsten stonden in het teken van het verleden, het heden en de toekomst.

Allereerst werden de missie en de drie ambities van het ‘Strategisch Plan NHV 2020+’ nog even kort op het netvlies gebracht. Wat is ook alweer onze stip op de horizon? Vervolgens kwamen beelden voorbij van het bijzondere, lastige handbalseizoen 2020-2021. Door de Corona-pandemie konden veel competitiewedstrijden helaas niet doorgaan. Het hele jaar is er echter hard gewerkt om verenigingen en leden zoveel mogelijk op andere manieren betrokken te houden. Te denken valt aan de vele online masterclasses en webinars, de successen van de Dames en Heren Oranje, de ontwikkeling van nieuwe (Beach) handbalopleidingen en de groei van HandbalTV. Ook werd er specifiek teruggeblikt op de 13 projecten uit het seizoenplan 2020-2021, waarvan er 10 goed van de grond zijn gekomen.

Daarna ging het vizier op de toekomst. Voor komend handbalseizoen 2021-2022 staan vijf speerpunten op de planning. Het eerste, centrale doel voor komend jaar is; Ledenbinding. We gaan weer ‘back to basics’ en willen iedereen weer actief krijgen binnen handbal. Een sterke focus ligt hierbij op de handbalstimuleringscampagne Gooi Jij De Bal Door?!, waarbij het doel is om in ’21-’22 minimaal 40.000 kinderen op hun basisschool goed kennis te laten maken met handbal. De andere vier thema’s, die hier nauw mee samenhangen, zijn: Handbalpromotie, Handbal in 2030, Tophandbal Inspireert en Life is a Beach. Met deze plannen gaan we de handbalsport komend seizoen weer een extra impuls geven.

Uiteraard werden de plannen tijdens de bijeenkomst ook vertaald naar een begroting. Ondanks een verwachte afname van het aantal leden en teams is het gelukt om de teambijdrages voor seizoen ’21-’22 naar beneden bij te stellen, om zo ook de verenigingen tegemoet te komen in deze moeilijke tijd.

De presentatie van de online bijeenkomsten kun je hier vinden.

Wij hopen dat veel verenigingen zich aanmelden voor de ALV op 24 juni. Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.