Tijdelijke uitwijklocatie oud papier container

De wegwerkzaamheden bij de Boerenbond hebben het punt bereikt dat de weg vanaf de dorpskern deze week dicht gaat. De Boerenbond blijft wel bereikbaar via de Molenstraat-Bus. Bij de vorige wegwerkzaamheden hebben we gemerkt dat dezelfde omleidingsroute toch voor veel dorpsgenoten een struikelblok is geweest, met name voor fietsers.

Daarom zal vanaf aanstaande zaterdag de oud papier inzameling worden verplaatst naar het pleintje aan de Lepelstraat achter de kerk. De parkeerplaats van voormalig restaurant Bij Ties. Om de mogelijke overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken vragen we u om zoveel mogelijk met de fiets te komen of anders de auto aan de voorkant van de Kerk of op het Giessenplein te parkeren en het laatste stukje te lopen.

Oud papier en karton graag zo dicht mogelijk samenpersen en verpakt aanleveren voor een optimale vulgraad van de container. Recycling van papier is op zich al milieuvriendelijk en een hogere vulgraad betekend minder transportbewegingen en is daarmee ook goed voor ons milieu. De oud-papier containers zijn alleen voor papier en karton en niet voor ander afval. Daarvoor moet u bij de desbetreffende afvalinzamelpunten zijn.

Oud-papier inzameling vindt wekelijks plaats op zaterdagochtend van 9 tot 12 uur. Vanwege veiligheidsrisico’s en kans op zwerfafval verzoeken we u buiten deze tijden geen papier aan te leveren en al helemaal niet onbeheerd op andermans stoep achter te laten.

Zodra de Boerenbond via de Lindenlaan en Beekstraat weer bereikbaar is verplaatsen we de oud-papier inzameling weer terug. We stellen u hiervan tijdig weer op de hoogte.