Test Verantwoord Alcohol schenken (IVA)

Beste barvrijwilliger,

Allereerst willen we je bedanken dat je tijd wil steken in het draaien van bardiensten voor je club. Door jouw inzet kunnen mensen na het sporten gezellig met elkaar genieten van een drankje en een hapje. Hartstikke goed en belangrijk werk!

Het schenken van alcohol brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zo is het van groot belang dat jongeren onder de 18 jaar absoluut geen alcohol kunnen verkrijgen in de sportkantine. Daarnaast willen we alcoholmisbruik en rijden onder invloed voorkomen. Om jullie te helpen op een goede manier met deze verantwoordelijkheid om te gaan hebben wij deze website ontwikkeld in samenwerking met de sportbonden.

De teksten en filmpjes op deze website stellen jullie in staat om straks op een verantwoorde manier alcohol te kunnen schenken in onze kantine. Wanneer je de teksten en filmpjes hebt gezien en gelezen ben je in staat om de test te maken waarmee je een gekwalificeerde barvrijwilliger wordt en je bardienst mag draaien op tijdstippen dat er alcohol wordt geschonken.

Test verantwoord alcohol schenken

De barverantwoordelijke print jouw certificaat uit en bewaart het in een map in de kantine. Op het certificaat worden je gegevens (naam, geboortedatum, plaats van de vereniging) getoond. Deze map dient getoond te kunnen worden bij controle door de Voedsel en Warenautoriteit (VWA).

De test bestaat uit 20 vragen. Alle vragen zijn multiple choice. Wanneer u 16 vragen of meer goed beantwoord heeft u de test succesvol afgerond. U bent dan een gekwalificeerde barvrijwilliger.

We wensen jullie veel succes bij het maken van de test en veel plezier bij het draaien van jullie bardiensten!

Met sportieve groeten,

NOC*NSF  –  NHV  –  HVW