Teamtassen inleveren

Wij willen deze week de teamtas ingeleverd hebben, zodat we de jaarlijkse tascontrole kunnen uitvoeren. Graag de inhoud gewassen en gesorteerd aanleveren en deze zelf vooraf controleren aan de hand van de inhoudslijst die je aan het begin van het seizoen bij de tas hebt ontvangen. Vergeet niet ook de coachshirtjes in te leveren.

De tassen inleveren bij Anne Wonders, Risterstraat 31, Wanroij. Bij afwezigheid mag je de tas onder de carpoort zetten.

Bij voorbaat dank namens de kledingcommissie Emy, Anne en Karen