Taakverdeling bestuur

Door de gewijzigde bestuurssamenstelling per afgelopen ALV, is ook de taakverdeling opnieuw vastgesteld.

  • Frans blijft onveranderd verantwoordelijk voor alle secretariële werkzaamheden. Zo ook Daphne voor de financiën, ondersteund door Helen.
  • Gerold en Dian blijven verantwoordelijk voor het technisch beleid en de aansturing van de Technische Staf en de Jeugdcommissie.
  • Dian heeft haar tijdelijke rol binnen de stichting Derde Helft overgedragen aan Kevin. Samen met Theo behartigt hij daar de belangen van HVW. Kevin neemt ook de aansturing van de commissie Wedstrijdwezen ter hand.
  • Helen neemt de ledenadministratie over van Dian. Verder zal Helen de commissies Facilitair en Toernooien gaan aansturen.
  • De aansturing van de commissie communicatie blijft voorlopig bij Theo totdat er een passende oplossing is gevonden. Verder blijft hij aanspreekpunt voor de commissie Acties en als voorzitter verantwoordelijk voor het bestuur. 
  • Vertrekkend bestuurslid Anouk blijft als commissielid aanspreekpunt voor de commissie Activiteiten. 

Heb je vragen of suggesties; wij staan je graag te woord via bestuur@hvwanroij.nl of spreek ons gewoon aan op de sporthalvloer.

 

Met sportieve groeten,  het bestuur