Sporthal de Hoepel weer bereikbaar met de auto

Na een week van werkzaamheden aan het kruispunt Molenstraat – Beekstraat – ’t Paddenpad is de sporthal weer toegankelijk voor alle verkeer. Althans vanaf de Dorpstraat. De Aansluiting van de Beekstraat naar dit kruispunt is nog niet voltooid. Vanaf Ho-Wah geldt richting ’t Hapje een snelheidsbeperking van 30 km/u omdat er nog steenstapels en andere materialen op de rijbaan staan. Goed uitkijken dus.

De wegwerkzaamheden zijn intussen opgeschoven richting de Boerenbond. Verkeer komende vanuit Sint Anthonis en Rijkevoort kan bij de Boerenbond nu nog via metalen rijplaten over de Lindelaan, maar het is een kwestie van dagen voordat ook deze kruising onderhanden wordt genomen.

De werkzaamheden schuiven de komende weken verder op richting Sint Anthonis. Het geel-groen gestippelde gedeelte op het kaartje is dus nog aan de beurt. Wij houden jullie op de hoogte als dit gevolgen heeft voor de bereikbaarheid van de sporthal of het oud papier inzamelen bij de Boerenbond.