Sportclubs faciliteren veilig bewegen en verantwoord ontmoeten

Bron: NOC*NSF 8 april

NOC*NSF steunt de oproep van onder andere een aantal burgemeesters om meer lokale beweging mogelijk te maken. NOC*NSF verwacht dat versoepelingen voor sportbeoefening bijdraagt aan een betere handhaving van de coronaregels. Liever gecontroleerd open terrassen en open sportaccommodaties dan chaotische overvolle parken en natuurgebieden.

Laat meer sportmogelijkheden toe en breng Nederland veilig in beweging

Nu steeds meer duidelijk wordt dat iedereen op zoek is naar mogelijkheden om anderen te ontmoeten en samen met anderen activiteiten te ondernemen, kan dat beter veilig en georganiseerd plaatsvinden dan ongecontroleerd in de toch al schaarse buitenruimte. Op en in sportaccommodaties kan er bij sportclubs op een verantwoorde manier ontmoeting plaatsvinden. Sportaccommodaties bieden de fysieke ruimte en begeleiding om activiteiten veilig te faciliteren. Gecontroleerd op vaste momenten, met een trainer-coach, kunnen Nederlanders verantwoord samen in vaste groepen sporten. 

Helaas zijn de mogelijkheden om te sporten nog steeds beperkt. De binnensport zit nog steeds op slot en er geldt buiten een leeftijdsgrens van 26 jaar.Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB: “Het is vreemd dat Nederland straks op het terras bier zit te drinken en één miljoen voetballers nog niet onderling wedstrijden kunnen spelen. Hoewel de jeugd al een tijd op de club weer relatief normaal voetbalt, gelden voor één miljoen voetballers beperkingen. Wij staan klaar om iedereen per direct veilig aan het handballen te kunnen krijgen.”

Zo’n 4,5 miljoen Nederlanders geven aan minder of zelfs helemaal niet te sporten wanneer hun sportclub dicht is. De cijfers laten keer op keer zien dat de coronacrisis zorgt voor een enorme en steeds grotere beweegachterstand. De berichten over de coronakilo’s spreken voor zich. Ook met de mentale weerbaarheid van Nederlanders is het steeds slechter gesteld.

Beweegachterstand

Guido Davio, directeur Nederlandse Volleybalbond: “Wij zien bij onze achterban een beweegachterstand ontstaan en tegelijkertijd een enorme zin om te handballen. De instroom van jonge leden daalt, waarmee we richting de toekomst het verenigingsleven onder druk zetten. Kinderen krijgen wel gym op school en gaan straks ook weer naar de BSO. Wat ons betreft is het onbegrijpelijk dat alle binnensportaccommodaties dicht blijven en miljoenen binnensporters buitenspel worden gezet.”

Open zo snel mogelijk ook de binnensportaccommodaties zodat de grote bewegingsachterstand onder vrijwel alle leeftijdsgroepen niet verder oploopt 

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF

Uitbreiding van de mogelijkheden om te sporten helpt bij een betere naleving van de noodzakelijke individuele corona-gedragsregels en maakt een betere handhaving van de regels in de nu overvolle natuurgebieden, parken en andere buitenruimtes mogelijk. Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF: “Laat de leeftijdsgrens van 26 jaar vallen voor het onderling sporten en open zo snel mogelijk ook de binnensportaccommodaties, zodat de grote bewegingsachterstand onder vrijwel alle leeftijdsgroepen niet verder oploopt en alle Nederlanders de kans hebben om in sport weer een volledige mentale uitlaatklep te vinden.”

Gemis aan sociale ontmoeting

Simone Volmer, directeur Nederlandse Basketball Bond: “De basketbalsport staat binnen eigenlijk al een jaar dicht. Dat betekent natuurlijk dat veel basketballers niet sporten en daardoor veel minder bewegen, maar ook een groot gemis aan sociale ontmoeting. Het verenigingsleven staat stil, het gebouw is dicht, we zien elkaar niet meer. Juist het teamgevoel wat de teamsport basketbal uniek maakt is er niet. Dit gemis laat zien dat sporten veel meer is dan alleen maar met elkaar bewegen.”

Voldoende sport en beweging is nog altijd de oplossing om Nederland mentaal en fysiek sterk uit de coronacrisis te laten komen. Sportclubs faciliteren dit op een veilige, gecontroleerde en verantwoorde manier.