Scheidend voorzitter benoemd tot erelid

Op het feestje ter ere van de opening van het nieuwe seizoen werd voorzitter Theo Nooijen benoemd tot erelid van HVW. Theo heeft niet onder stoelen of banken geschoven dat hij na 10 jaar voorzitterschap het tijd vond voor weer een frisse nieuwe impuls. Over twee weken zal hij op de ALV van 8 oktober officieel zijn bestuursfunctie en het voorzitterschap neerleggen. Het bestuur had bedacht dat het vandaag een mooie gelegenheid was om hem te bedanken voor de afgelopen bijna 10 jaar waarin de vereniging zich positief heeft ontwikkeld. Theo is toegevoegd aan het zeer selecte gezelschap van ereleden wegens “zijn niet aflatende inzet, ijver en betrokkenheid waardoor hij zich op bijzonder veelomvattende wijze verdienstelijk heeft gemaakt en bijgedragen heeft aan het succes van de vereniging”. In het bijzijn van zijn familie werd Theo gehuldigd en sprak hij het vertrouwen uit in een gezonde toekomst van de vereniging.