Samen voor meer bewegen

Ook HVW ondertekend Sportakkoord Boxmeer en Sint Anthonis

Een gemeente waar iedere inwoner, van jong tot oud, met of zonder beperking, ongeacht inkomen of afkomst, plezier in sporten en bewegen kan beleven: hoe pak je dat aan? Samen met zoveel mogelijk vertegenwoordigers van sport- en beweegaanbieders, onderwijs, zorg en welzijn is hierover nagedacht en zijn de Sportakkoorden Boxmeer en Sint Anthonis tot stand gekomen. Wethouders Willy Hendriks-van Haren (Boxmeer) en Huub Bellemakers (Sint Anthonis) gaven met hun ondertekening op 24 september het startsein voor de uitvoering van het Sportakkoord.

Het Sportakkoord

In beide gemeenten gebeurt al veel goeds op het gebied van sport en bewegen. Tijdens bijeenkomsten gingen ruim 80 betrokkenen uit beide gemeenten (sport- en beweegaanbieders, onderwijs, zorg, welzijn en maatschappelijke organisaties) het gesprek aan over de verdere ontwikkeling. Samen formuleerden zij ambities en acties waar zij mee aan de slag willen gaan. Deze zijn gebundeld in het Sportakkoord Boxmeer en het Sportakkoord Sint Anthonis. Steeds meer partijen sluiten zich aan! Wethouder Huub Bellemakers: “Het is fijn dat zo veel partijen zich aan het Sportakkoord willen verbinden. Door samen te werken kunnen we sporten en bewegen in de gemeenten een positieve impuls geven.”

Op basis van vier hoofddoelen biedt het Sportakkoord kansen voor uitvoeringsbudget aan initiatieven die aansluiten bij de doelstellingen van het Sportakkoord. Voor de gemeente Boxmeer geldt een budget van €20.000 en voor de gemeente Sint Anthonis bedraagt het budget €10.000.  Een kernteam bestaande uit sport- en beweegaanbieders, onderwijs, dorpsraden en de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis neemt een besluit over deze aanvraag. De vier hoofddoelen zijn:

 1. Sportieve en gezonde jeugd
  Kinderen hebben steeds meer moeite met basisvaardigheden als balanceren, rennen en gooien. Dit komt doordat zij minder buiten spelen en omdat ze steeds minder sporten. Heb je ideeën om het sportaanbod voor kinderen en jongeren te vergroten? Meld je bij het Sportakkoord!
   
 2. Iedereen kan meedoen 
  Het sportaanbod voor kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen en kinderen met een beperking is onvoldoende. Toch is het belangrijk dat iedereen fysiek en mentaal fit is.Heb je ideeën om het sportaanbod voor iedereen toegankelijk te maken? Meld je bij het Sportakkoord!
   
 3. Vitale sportverenigingen
  Om met z’n allen te kunnen sporten is een gezonde en veilige sportomgeving noodzakelijk. Er wordt steeds meer van onze verenigingen gevraagd, maar het is voor verenigingen een uitdaging om leden te behouden, vrijwilligers te werven en voldoende middelen te genereren. Heb je ideeën om jouw vereniging vitaal en toekomstbestendig te maken? Meld je dan bij het Sportakkoord!
   
 4. Sport en bewegen in beeld
  In de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis zijn al veel mogelijkheden om te sporten en te bewegen, maar niet iedereen weet van deze leuke initiatieven. Daarom moeten we met elkaar op zoek naar een manier om bekendheid te geven aan alle sport en beweegmogelijkheden. Op die manier kunnen we elkaar beter vinden, inspireren en versterken. Heb je een idee om het sportaanbod voor iedereen in beeld te brengen? Meld je dan bij het Sportakkoord!

Wethouder Willy Hendriks-van Haren: “Het mooie van sport en beweging is dat het heel veel oplevert voor je gezondheid, maar natuurlijk ook op sociaal vlak. Je ontmoet nieuwe mensen, hebt buurtbinding en steunt het verenigingsleven in de gemeenten. En wat is er leuker dan bewegen in je eigen omgeving? Het Sportakkoord helpt dit voor iedereen mogelijk te maken: er kan zo veel, en dat is het leuke.”

Kijk voor meer informatie over het sportakkoord op www.sportakkoordsintanthonis.nl.