Privacyverklaring

Hierbij leggen wij je uit hoe wij als HVW met je persoonsgegevens omgaan.

WAAROM zijn die persoonsgegevens van belang?
Dankzij je gegevens kun je deelnemen aan verenigingsactiviteiten zoals competitiewedstrijden en kunnen wij je daarover informeren.

WAT houdt onze privacy policy in?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vraagt ons zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens die je in het verleden aan ons hebt verstrekt. Om je uit te leggen wat precies ‘zorgvuldig’ is, verwijzen we graag naar onze privacy policy, waarin wij onder meer uitleggen dat wij je persoonsgegevens nooit zonder je toestemming verkopen aan, of delen met derden, waarom wij je persoonsgegevens hebben en wat wij met deze gegevens doen.

HOE zit het met je rechten (en hoe kun je eventueel bezwaar maken)?
Welke rechten je hebt met betrekking tot je gegevens kun je uiteraard terugvinden in de privacy policy. Via het e-mailadres ledenadministratie@hvwanroij.nl kun je je persoonsgegevens laten aanpassen of verwijderen wanneer je dat wenst. Via het email adres bestuur@hvwanroij.nl kun je bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens.