Oud papier update

In de gemeenten in het Land van Cuijk en de gemeente Boekel wordt het ingezamelde oud papier en karton sinds 2016 afgenomen door Peute Papierrecycling BV. Deze overeenkomst loopt tot eind 2019 met de eenzijdige optie tot verlenging van 2 keer 1 jaar. De Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA) heeft op basis van uit de markt verkregen inzicht besloten om de overeenkomst vooralsnog met 1 jaar te verlengen tot en met 31 december 2020. De BCA heeft vervolgens nog een optie om het contract met nog een jaar te verlengen (tot en met 31 december 2021).

BCA was samen met Bizob (Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant) reeds gestart met de voorbereidingen voor een Europese aanbesteding voor oud papier inzameling. Na marktconsultatie hebben ze geconcludeerd dat de inzamelkosten momenteel stijgen, terwijl de opbrengsten teruglopen.

De totale inzamelkosten (containers en kraakperswagens) zullen na het doorlopen van een Europese aanbesteding per 1 januari 2020 vrijwel zeker toenemen. Marktpartijen hebben aangegeven dat de inzamelkosten anno 2019 hoger liggen dan de huidige inzamelkosten van Peute Papierrecycling:
o Inzamelkosten kraakperswagens circa 25% hoger;
o Inzamelkosten containers circa 170% en 300% hoger.

De afzet van oud papier lastiger wordt, omdat de markt voor papier en karton onder druk staat. De wereldmarkt voor papier en karton wordt grotendeels bepaald door China. China heeft besloten nog maar minimaal papier en karton te accepteren vanuit Europa. Alleen hogere kwaliteit wordt nog in beperkte mate geëxporteerd naar China. Volgens Marktberichten oud papier (juni) is de vraag vanuit China naar oud papier en karton nagenoeg verdwenen en het wegvallen van zo’n belangrijke afnemer merkt de markt natuurlijk. Dit zien wij ook terug in de maandelijkse marktwaarde die sinds eind vorig jaar naar beneden gaat. Momenteel bedraagt de marktwaarde € 71,83 per ton (juni 2019).

Het komend jaar (2020) wordt gezien als een overbruggingsperiode. De komende maanden wordt onderzocht of en hoe we de inzameling van oud papier zo efficiënt en gunstig mogelijk kunnen organiseren. De beladingsgraad – het aantal kilo’s per container – is de belangrijkste factor in de inzamelkosten.