Oud papier opbrengsten voor 2e jaar op rij gestegen

Het totale gewicht aan ingezameld oud papier in Wanroij neemt al meer dan 10 jaar af. Werd er in 2007 nog 280 ton bijeengebracht. In 2017 was dit nog maar 170 ton.

Het gescheiden inzamelen is van groot belang voor het milieu. Oud-papier is de belangrijkste vezelbron voor de papier- en kartonindustrie. 82% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oud-papier.

Recycling van papier en karton biedt grote voordelen:

  • Vermindering van de afvalberg
  • Duurzame inzet van gebruikte materialen
  • Minder gebruik nieuwe grondstoffen
  • Reductie energie- en waterverbruik
  • Verlaging van de CO2-uitstoot
  • Vergroting betrokkenheid samenleving bij verduurzaming

In Nederland wordt jaarlijks circa 2.454.000 ton oud-papier en -karton ingezameld en gerecycled. Hoeveel bomen hoeven niet te worden geoogst door het inzamelen en hergebruiken van het oud-papier en –karton? Eén ton (1.000 kg) papiergewicht bespaart 3,3 bomen. Dat betekent dat bijna 7,5 miljoen bomen niet hoeven te worden geoogst en dus worden gespaard.

Oud papier is geld waard. De prijs van oud papier wordt bepaald door diverse omstandigheden. De prijs per ingezamelde kilo schommelt door de marktwerking van vraag en aanbod. De negatieve trend die na 2012 was ingezet is gelukkig in 2016 en 2017 weer omgebogen en zo goed als hersteld:

 

Nadat het oud-papier en -karton zijn ingezameld, gereinigd en gesorteerd, maakt de oud-papieronderneming er grote balen van. Deze gaan naar de papierfabriek. Oud-papier wordt daar opgelost in water. De papiervezels komen los van elkaar en er ontstaat papierpulp (een vezelbrij). Vervuiling in het oud-papier zoals nietjes, paperclips, plakband of stukjes plastic en zelfs zand of piepschuim worden met behulp van verschillende zeeftechnieken uit de vezelbrij gehaald. Nadat de pulp klaar is voor gebruik kan de papierproductie beginnen. Bij de vervaardiging van nieuw papier en karton zijn, afhankelijk van de te maken nieuwe papier- of kartonsoort, verse (hout)vezels of oud-papier als grondstof nodig. Een papiervezel gaat gemiddeld zes tot zeven keer mee. Sommige papiersoorten zijn gemaakt van 100% nieuwe, verse (hout)vezels. Massief karton daarentegen wordt volledig van vezels uit oud-papier geproduceerd.