Oud papier inzameling gaat gewoon door

Als gevolg van het coronavirus hebben enkele verenigingen in het land van Cuijk aangekondigd te stoppen met de inzameling van oudpapier. Dit vanwege het voorkomen van mogelijke besmettingen van personeel en vrijwilligers en het uitvallen van chauffeurs. Een begrijpelijke overweging, maar wel een met potentieel vergaande gevolgen. Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel doet een dringend beroep op alle verenigingen en vrijwilligers om de inzameling van oud papier en karton voort te zetten. Oudpapier is dé grondstof voor de productie van nieuw papier en karton. 86% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier. Als de inzameling van oudpapier stokt heeft dit gevolgen voor de continuïteit van de productie van voedselverpakkingen en hygiënepapier. Samenwerking is juist nu noodzakelijk om tekorten te voorkomen. Het inzamelen van afval, waartoe Oud Papier en Karton ook behoort, valt onder de zogenaamde “vitale activiteiten”. Deze activiteiten moeten doorgaan zodat onze samenleving op bepaalde zaken zo “normaal” mogelijk gecontinueerd wordt. Daarnaast ligt er zelfs een verzoek aan het Ministerie om de oudpapierbrance expliciet als cruciale beroepsgroep aan te merken. Om die reden wijst Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel alle inzamelende verenigingen er nogmaals en nadrukkelijk op ervoor zorg te dragen dat deze “vitale activiteiten” uitgevoerd blijven worden. Uiteraard dient u alle daarvoor geldende regels, maatregelen en voorschriften in acht te nemen voor uw en andermans gezondheid. Samen kunnen we deze crisis aan! Dank voor jullie medewerking en inzet. Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel.