Opschorting vrijwilligerstaken

Ten gevolge van de Coronamaatregelen van 14 oktober wordt de inschrijving van de vrijwilligerstaken tijdelijk opgeschort.

Het is nu de planning om dit per 28 oktober te hervatten. Vrijwilligers die zich al hadden aangemeld voor een taak en die vanwege deze Coronamaatregelen hun taak niet (hebben) kunnen uitvoeren hoeven deze niet in te halen.

Leden zijn of worden persoonlijk op de hoogte gebracht van de gekozen of toebedeelde vrijwilligerstaken. Daarna is iedereen zelf verantwoordelijk voor z’n taken. Ruilingen moeten doorgegeven worden aan wedstrijdwezen@hvwanroij.nl