NHV competitiezaken 2016-2017

Invoeren uitslagen in Sportlink

We werken alleen nog maar met het Digitaal Wedstrijd Formulier. Met het invullen van de eindstand in de app, wordt deze direct verwerkt in Sportlink. Mocht de app om een of andere reden niet gebruikt kunnen worden en de papieren versie wordt alsnog ingevuld moet de thuisspelende verenigingen de uitslag ’s avonds alsnog invoeren. Dat geldt zowel voor de wedstrijdsport (o.a. voor publicatie in de pers) als voor de breedtesport. We dringen erop aan om dat uiterlijk zondagavond te doen. Als een wedstrijduitslag per abuis verkeerd wordt ingevoerd door de thuisvereniging, is een mail naar competitie@handbal.nl voldoende om deze te laten controleren op het wedstrijdformulier en indien nodig te laten corrigeren.

Teamopgaven

Alleen bij de E en F jeugd is een teamopgave van 5 spelers voldoende. Bij alle overige categorieën dient de teamopgave minimaal 8 spelers te bevatten.

Aantal wedstrijden meespelen in hoger team

Ook aankomend seizoen 2016-2017 hanteren de ‘helft +1 regeling’. Dit betekent dat spelers maximaal de helft van de eigen competitie in een hoger team mee mogen spelen. Kortom bestaat in de competitie van het team waar je op de teamopgave staat uit een poule van 10, mag men maximaal 9 keer meespelen met een hoger team. Verenigingen dienen zelf bij te houden hoe vaak een speler in een hoger team meespeelt en zich “vast” speelt in een hoger team. De speelgerechtigdheid wordt wekelijks door ons gecontroleerd.

Verplaatsen wedstrijden

Bij het verplaatsen van wedstrijden maken we een verschil tussen wedstrijd- en breedtesport. Wedstrijden binnen de wedstrijdsport worden niet verplaatst. Alleen in exceptionele gevallen kan er contact opgenomen worden met het bondsbureau voor nader overleg. In de breedtesport gelden voor het verplaatsen een aantal regels:

  1. De wedstrijd kan alleen verplaatst worden met wederzijds goedvinden. Is de tegenstander niet akkoord dan blijft de wedstrijd staan op de geplande tijd.
  2. Als de tegenstander akkoord is, wordt de verplaatsing gecommuniceerd via het wijzigingsformulier.
  3. Het wijzigingsformulier kan alleen door iemand met verenigingsmandaat worden ingevuld. Dus niet door een willekeurige ouder, trainer, coach, enz.
  4. Dit formulier dient een week voor de wedstrijd ingevuld te zijn zodat de wijziging gepubliceerd kan worden.

Dispensaties 

Spelers aan wie dispensatie is verleend mogen alleen uitkomen in het team waarvoor deze dispensatie is verleend. Zodra zij meespelen in een ander (lees hoger) team komt de dispensatie te vervallen. Teams met dispensatiespelers kunnen geen aanspraak maken op het kampioenschap c.q. zijn uitgesloten voor het spelen van een NK. Medio februari 2017 zullen alle uitslagen van teams met dispensatiespelers op landelijk niveau uit de stand worden gehaald.