Marktbericht oud papier

China definitief dicht

Voor zover de handel nog hoop had op voortzetting van importen van oud papier door China in 2021, is die nu door de Chinese ministeries van Ecologie en Milieu en van Handel en door de douane-autoriteiten definitief weg genomen. Met de aankondiging dat er vanaf einde dit jaar geen ‘ solid waste’ meer geimporteerd wordt, dat er geen nieuwe importvergunningen meer worden uitgegeven en dat verstrekte importvergunningen per einde van het jaar hun geldigheid verliezen, is het over en sluiten wat oud papier export naar China betreft.
Voor zover we het 5 jaar geleden erg somber inzagen, is deze afkondiging nu voor kennisgeving aangenomen en gaan de Europese markt over tot de orde van de dag. Hoe dat kan ? Een aantal factoren is van groter invloed geweest op het dempen van de verwachte grote negatieve gevolgen. Er is verwerkingscapaciteit verhuisd en ook nieuwe capaciteit gebouwd door Chinese groepen in het buitenland. In omliggende landen als Vietnam, Maleisie, maar ook verder weg zoals in de V.S. Verder is zowel in de V.S. als in Europa nieuwe capaciteit gebouwd, enerzijds door het ombouwen van grafische papiermachines naar verpakkingspapier en anderzijds door de bouw van compleet nieuwe machines. Een ontwikkeling die zich ook nu nog voortzet. De vrees van veel overcapaciteit is vooralsnog niet bewaarheid omdat de coronacrisis heeft geleid tot een enorme toename van internetaankopen die veelal verpakt worden in karton en China moet het golfkartonpapier dat niet geproduceerd kon worden door corona of tekort aan grondstof, in het buitenland bestellen. Dat heeft geleid tot veel orders voor de papierindustrie buiten China., die de vraag, die ook lokaal is toegenomen vanwege corona, nauwelijks kunnen bijbenen.
Er zijn allerlei scenario’s te bedenken waarom dit zo niet lang zal kunnen voortduren, maar geregeld blijkt dat inschattingen voor de toekomst gewoon niet te maken zijn. Niemand kan in de toekomst kijken.
Natuurlijk gaat er vanaf januari een half miljoen ton oud papier per maand niet meer naar China. Maar gezien de vraag op de markt is dat geen zorg en met een economie die met de komst van het corona-vaccin sterk zal aantrekken, mogen we ons wellicht nog een groot aantal maanden verheugen in sterke vraag en, niet uitgesloten, verder stijgende prijzen.

Als er al een bedreiging voor de markt is, manifesteert die zich in de beperkte vervoerscapaciteiten over zee. Maar zoals al eerder aangegeven zal met geld uiteindelijk transport wel gevonden worden. In een verkopersmarkt zoals vandaag zal de koper de extra transportkosten moeten betalen, in een overschot markt zullen papierleveranciers die kosten moeten slikken. We zullen de ontwikkelingen moeten afwachten.
Per vandaag blijft de vraag naar ondersoorten sterk, vooral karton en bont. Midden en betere soorten blijven onder druk. Daar is genoeg van op de markt die door niet-verpakkingen wordt gedomineerd en nog de nadelen van de lockdowns vanwege corona ondervindt. Dit kan snel veranderen als het vaccin op grote schaal beschikbaar komt.

Bron: nieuws | cvb ecoLogistics