Jeugd traint weer volop buiten

De weersomslag heeft bij de handbaljeugd het lentegevoel los gemaakt. Al dartelend en springend lieten ze de zonnestralen op zich inwerken. Ondanks dat de winter officieel nog niet voorbij is, is er een einde gekomen aan de ophokplicht. Mits de sneeuw weg blijft wordt er nu weer volop buiten getraind door de jeugd. In eerste instantie volgens onderstaand schema maar met dat de avonden langer licht worden zal er ook door de week ‘s-avonds worden getraind.

Meiden / jongens D1

  • Zaterdags EVEN weken  13:00   (13-2 / 27-2 / enz)
  • Voor de zaterdagen ONEVEN weken, zoeken we nog 1 extra persoon. Graag aanmelden bij Jurgen.

Meiden C2 /  Jongens C1

  • Dinsdags 16:00-17:30 (later naarmate het langer licht wordt)
  • Zaterdags EVEN weken 13:00  (13-2 / 27-2 / enz)

Meiden B1 / C1

  • Zondag 10:30-12:00
  • Als het langer licht wordt ook in de avond

Deze trainingen zijn op en voor het beachveld. De sporthal en dus ook de kleedlokalen blijven dicht. Het advies is om bij koud weer voldoende warme sportkleding aan te doen, bij voorkeur in laagjes. Buiten trainen we op normale sportschoenen. Kom niet eerder dan 10 minuten voorafgaand aan de trainingen naar het sportveld en ga na afloop meteen naar huis om te douchen.

Heb je corona gerelateerde klachten dan blijf je thuis totdat je bent getest en is vastgesteld dat je niet besmet bent. Afmeldingen volgens de gebruikelijke wijze bij je trainer. Hier kun je ook terecht voor verdere vragen.