Herstel oud papier zet voorlopig door

Politiek ingrijpen brengt altijd nerveuze reacties in de vrije markt. De Chinese importbeperkingen op gebied van oud papier heeft afgelopen jaar voor een dip gezorgd die we al meer dan 10 jaar niet meer hadden gezien. Meestal komt na een periode van onrust de zaak weer tot bedaren en dempen de reacties uit. Zo ook nu. Een ander ingrijpende fenomeen was het schrijnend tekort aan zeecontainers wat de verschepingsprijs opdreef. Intussen zijn wereldwijd een half miljoen nieuwe containers in de vaart gebracht waardoor ook hier de transportprijzen zich weer hebben genormaliseerd. Voorlopig profiteren we dus weer van gunstige prijzen voor het ingezamelde oud papier en kunnen we langzaam de verliezen van de afgelopen twee jaar vereffenen.

Een andere dominante invloedsfactor is het aflopende inzamelcontract met de verwerker. Onze gemeente heeft zich al meer dan 10 jaar geleden aangesloten bij het collectief afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel die op haar beurt de aanbesteding voor onder anderen het oud papier voor haar rekening neemt. De huidige contractafspraken eindigen eind dit jaar waarna er een nieuwe overeenkomst moet zijn bereikt. De nieuwe aanbesteding is voorbereid. Vooronderzoek leert dat de transportkosten ten opzichte van de vorige aanbesteding (2015) behoorlijk zijn toegenomen, waardoor er netto minder over zal blijven.

Hoe dit invloed zal hebben op de verschillende inzamelmethodes (periodieke containers zoals in Wanroij, permanente containers zoals in Sint Anthonis of kraakperswagens zoals in Boxmeer) is nog niet duidelijk, maar het ziet er naar uit dat de kloof tussen de goedkoopste inzamelmethode (permanente containers) en de duurste inzamelmethode (kraakperswagens) groter zal worden. Wij onderzoeken daarom of we in Wanroij kunnen omschakelen van periodieke naar permanente containers. Daarvoor is wel een voor publiek toegankelijke locatie nodig waar zulke permanente containers kunnen staan, zonder dat dit tot overlast leidt. Hierover zijn we met de gemeente in gesprek.