Goed verlopen ALV

Afgelopen vrijdag was de Algemene Leden Vergadering waarin leden en ouders van jeugdleden de kans hadden om de resultaten van het afgelopen seizoen door te spreken en te kijken naar de toekomstperspectieven. In ’t Wapen van Wanroij stond alles klaar om iedereen een tafel en stoel op anderhalve meter aan te kunnen bieden. Na het ontsmetten van de handen, het invullen van de presentielijst en het nuttigen van een kopje koffie of thee begon de ALV.

Verslaglegging in de vorm van notulen, presentatie en jaarverslag zijn allemaal terug te vinden op https://hvwanroij.nl/algemene-leden-vergadering/