Gezonde ontwikkeling oud papier markt

De markt voor oud papier is altijd in beweging. Waar in 2011 nog records werden gebroken waren 2013 en 2014 voor ons ongunstige tijden. Gelukkig is het sinds 2015 weer bergop gegaan en zien we een solide positieve ontwikkeling in 2016 en 2017.

De economie trekt weer aan en er wordt weer meer geconsumeerd. Al die producten moeten ook verpakt worden wat weer leidt tot een verhoogde vraag naar oud papier. Gemengd (bont) oud papier is de grondstof voor onder andere karton. In productielanden als China is de vraag hoog en de Aziatische inzamel-infrastructuur nog minder goed geregeld. Daarom is er veel export van oud papier vanuit Europa en USA naar Azië.

Andere invloeden op de papierprijzen zijn de beschikbare containercapaciteit en de verschepingskosten. Momenteel is er schaarste aan beiden wat de prijsontwikkeling nog enigszins remt. De verwachting is dat dit zich opgelost waardoor de prijzen verder zullen stijgen.

Het aanbod van oud papier neemt door de aantrekkende economie ook weer toe. Wij zien het aantal ingezamelde kilo’s over de laatste twee jaar weer toenemen. Logisch als we meer consumeren dat we ook meer papierafval genereren. Een verhoogd aanbod van papier zorgt weer voor een negatieve invloed op de prijs voor oud papier.

Voor de langere termijn blijft het een onvoorspelbare situatie maar voor de korte termijn ziet het er voor ons gunstig uit.