Ereleden Rieny & Anjo

Tijdens de ALV van 17 september 2014 namen Rieny Reijnen en Anjo de Klein na 33 jaar afscheid van de commissie wedstrijdwezen. Beide dames zijn medeoprichters van de vereniging en sindsdien lid van het wedstrijdsecretariaat. Naast allerlei ander functies waren met name deze werkzaamheden veelomvattend en hebben zich over een lange periode uitgestrekt.

De benoeming tot erelid is ingegeven door hun niet aflatende inzet, ijver en betrokkenheid waardoor ze zich op bijzonder veelomvattende  wijze verdienstelijk hebben gemaakt en bijgedragen aan het succes van de vereniging.

Beide dames ontvingen in het bijzijn van hun familie de felicitaties van bestuur en leden.

_DSC0458

Een volledig set foto’s vind je via deze link