Enquête over inzameling oud papier en (mini) mileustraten

Onderzoek
Gemeente Land van Cuijk en gemeente Boekel willen de komende jaren een nog betere scheiding van grondstoffen bereiken. Om te achterhalen waar nog mogelijkheden voor verbetering zijn, wordt een onderzoek uitgevoerd onder inwoners. In dit onderzoek wordt gekeken naar de ervaringen van inwoners met de (mini) milieustraten en de inzameling van oud papier en karton. Door het invullen van een digitale vragenlijst kunnen inwoners hun mening geven.

Meedoen
Hieronder staat de link om deel te nemen aan het onderzoek. De vragen kunnen volledig anoniem worden ingevuld. Met de resultaten van de vragenlijst wordt gekeken naar manieren om de inzameling van afval te verbeteren. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 10-15 minuten in beslag.

Belangrijk

Voor onze vereniging is het belangrijk dat men de enquête invult als je tevreden bent over de huidige wijze van inzamelen van het oud papier. We hopen dat door middel van deze enquête duidelijk gaat worden dat de inwoners van Wanroij erg tevreden zijn over de manier van inzamelen en de verenigen blijven ondersteunen met deze vorm van inzamelen.

https://ons.landvancuijk.nl/denk+mee/afval+onderzoek/default.aspx