Eerste exemplaar nieuwe tenue

Afgelopen vrijdag 8 oktober heeft de ALV plaatsgevonden. Hierin heeft Theo Nooijen zijn functie als voorzitter van HVW na 10 jaar neergelegd. Naast de benoeming tot erelid tijdens het competitie openingsfeest, heeft hij als eerste exemplaar van het nieuwe tenue uitgereikt gekregen.
Bij deze willen wij nogmaals Theo bedanken voor al zijn inzet de afgelopen jaren!!

Bestuur HVW