Besluit bijzondere ALV

Volleybalvereniging Unicum heeft op haar website het nieuws naar buiten gebracht dat ze  gaan fuseren met volleybalvereniging Activia uit Sint Anthonis. VV Unicum zal als hoedanigheid ontbonden worden.

Met het HVW bestuur zijn gesprekken gevoerd over de uittreding van Unicum uit de Derde Helft. De stichting die beheerder en eigenaar is van de kantine en voor 50% van Unicum en 50% van HVW is.

Afgelopen dinsdag 17 juli werden tijdens de bijzondere ALV de plannen toegelicht waarna de leden zich mochten uitspreken. Op 10 juli was er al een informatie avond geweest voor leden die de 17e verhinderd zouden zijn.

57% van de leden had gehoor gegeven aan de uitnodiging om zich voorafgaand schriftelijk of tijdens de ALV mondeling uit te spreken. Een ruime meerderheid van 95% was voor de plannen en gaf het bestuur het mandaat de ontrafeling verder te voltooien.