Algemene Leden Vergadering 2019

Afgelopen vrijdagavond 13 september hebben we een goed bezochte Algemene Leden Vergadering gehad waarin het bestuur verantwoording heeft afgelegd over het gevoerde beleid en samen met de leden het beleid voor de toekomst heeft vastgesteld.

De komende week worden de notulen gedeeld. De presentatie en het jaarverslag zijn hier op de website al beschikbaar, zij het in geanonimiseerde vorm en zonder de financiële stukken. Deze zijn voorbehouden aan de leden die op de ALV aanwezig zijn geweest.