Voorzichtig herstel marktwaarde oud papier

Afgelopen november tekende zich donkere wolken boven de marktwaarde van oud papier. December was de eerste maand sinds bijna 10 jaar dat de vaste inzamelkosten hoger waren dan de variabele opbrengst van oud papier. Er volgde 5 maanden van ‘rood staan’. Door de gemeentelijke garantieprijs is er geen geld bij gemoeten maar er bleef ook niets over.

Een flinke tegenvaller voor HVW die mede door de oud papierinkomsten de club draaiende kan houden. In de ‘goede jaren’ heeft de club enig reserve opgebouwd waardoor het niet meteen paniek is. Maar toch, als dit nog langer duurt zal dit onder anderen in de contributie merkbaar worden.

Belangrijkste oorzaak voor de dalende prijzen zijn de importbeperkingen die China sinds 2018 heeft doorgevoerd. Papierproducten waaronder karton bestaan voor meer dan de helft uit gerecycled papier. China is als grootproducent ook een van ’s werelds grootste afnemers van oud papier. Met de importbeperkingen wil China de eigen binnenlandse papierrecycling verder stimuleren.

Deze maand steeg de prijs van oud papier weer voor het eerst in 18 maanden. Belangrijkste oorzaak voor deze stijging is niet een toename van de vraag maar een afname van het aanbod. Door de Corona lockdown is de totale hoeveelheid ingezameld oud papier in Europa met 15% tot 50% gedaald.

Nu het leven langzamerhand, zij het met beperkingen, weer onderweg schijnt te zijn naar normaal kondigt China vorige week een totaal importverbod aan voor oud papier per 1 september. Geleidelijk aan zal de Chinese invoer helemaal tot stilstand komen waardoor de wereldhandel nog verder onder druk komt te staan. Van een definitief herstel is daarom zeker geen sprake.