Let’s go to the beach

Dinsdag 12 mei mogen de handbaldames van 19 jaar en ouder de trainingen weer hervatten. Op donderdag volgen de heren. Aanvangstijden volgen via de diverse teamapps.

De algemene richtlijnen én de richtlijnen voor de leeftijdscategorie 13 t/m 18 jaar, die beschreven zijn in het Handbalspecifiek protocol gelden ook voor de leeftijdscategorie 19 jaar en ouder. Lees deze vooraf goed door en pas ze voor je eigen en andermans veiligheid toe.

We gaan buiten trainen in kleine groepjes, maximaal 14 personen op een heel veld. We gaan trainen zonder contact op 1,5 meter afstand van elkaar. We trainen technische skills gecombineerd met fysieke vormen met minimale afstand van 1,5 meter tussen de sporters op het veld. De bal mag tussen een ongelimiteerd aantal personen overgespeeld worden.

Verschillende leeftijdscategorieën binnen een vereniging dienen elkaar zo min mogelijk te kruisen. Kom dus maximaal 10 minuten voor aanvang van de training en geef anderen de ruimte bij het vertrekken. Publiek langs het trainingsveld is niet toegestaan.

Er is geen gelegenheid tot omkleden of douchen. Ook de kantine blijft gesloten. Gebruik je eigen bal en bidon en desinfecteer je bal en andere materiaal voor- en achteraf. De club voorziet in desinfecteermiddelen.

Voor de geüpdatete algemene hygiëneregels én de regels omtrent samenwerkingen tussen gemeentes, sportaanbieders, bestuursleden, sportaccommodaties, welzijnsorganisaties en openbare ruimtes verwijst het NHV naar het landelijke sportprotocol.