Contributie inning

Beste leden / ouders van leden,

Hierbij willen we laten weten dat de incasso van de contributie seizoen 2021-2022 omstreeks 20 november aanstaande zal plaatsvinden. De contributiebedragen zijn als volgt:

Peildatum is de leeftijd op 31 december van het huidige seizoen.

Er wordt een korting van € 10,- verrekend op de contributie voor leden van 17 jaar en ouder die op de jaarlijkse ALV aanwezig zijn geweest of zich correct hebben afgemeld voor deze ALV. 

P.S. Wijzigingen in (e-mail)-adresgegevens of IBAN graag per mail doorgeven aan de ledenadministratie (ledenadministratie@hvwanroij.nl).

Met vriendelijke groet,

Daphne van Bergen

Penningmeester BCC HVW

penningmeester@hvwanroij.nl