ALV notulen en presentatie

De presentatie en de notulen van de Algemene Leden Vergadering van 3 oktober zijn via deze link op te halen.